Machine Conditie Bewaking

Machine Conditie Bewaking

Machines en installaties zijn kostbare investeringen, kostbaar in aanschaf, in onderhoud en bij onverwacht uitvallen. Dus bent u er zuinig op. Wij kunnen u daarbij helpen door op regelmatige basis de conditie van uw machines vast te stellen met ultrasoon- en trillingsmetingen. De gegevens van beide metingen worden door ons geanalyseerd en besproken met uw Technische Dienst. Samen beoordelen we of actie nodig is. Monitoring van uw investeringen reduceert de kans op (onverwachte) storingen en helpt onderhoud zo goed mogelijk in te plannen

De totale trilling wordt vergeleken met de industrie norm. ISO 10816

ISO108163 grafiek

(TAO) Toestand afhankelijk onderhoud

Definitie:
Het plannen van onderhoud nadat de conditie van een werktuig een van te voren vastgestelde grenswaarde is gepasseerd, of waarschijnlijk binnen een vastgestelde termijn zal passeren.

(TAO) Kenmerken

  • Het tijdig detecteren van (aankomende) defecten.
  • Het optimaliseren van onderhoud en daardoor het minimaliseren van onderhoud- en inspectie werkzaamheden.
  • Het meten van kwaliteit bij overname en installeren van systemen na aankoop of onderhoud.

(TAO) Machine conditie bewaking  

De huidige techniek van ultrasoon en trilling analyse maakt het mogelijk om verborgen defecten zichtbaar te maken en storingen ruim van te voren zien aankomen. Wij zien ultrasoon en trillinganalyse als een aanvulling van zintuigen en ervaring.

Machines worden o.a. belaagd door : Onbalans, Uitlijnfouten, Slijtage, Smeringgebrek, Speling, Elektrische doorslag,  Tandslijtage, Losse voet.

Direct voordeel machine conditie bewaking.

  • Kostenbesparend
  • Geen onnodig onderhoud werk.
  • Minder ad-hoc reparatie.
  • Geen gevolgschade.
  • Onderhoud planning en budget sluitend.
  • Personeel motivatie verbeterd aanmerkelijk.

 Principe van trilling analyse

image003

schade

image031De schade frequenties van lagers, tandwielen, en andere componenten worden berekend met een software programma en geverifieerd in het frequentie spectrum.

image043

Rapportage wordt uitgebracht en gebreken in machines besproken met de technische dienst om het schadebeeld en de reparatie op de juiste tijd te plannen. De technische dienst heeft een uitstekend overzicht van alle belangen.

Economie