Trilling bij mensen

Gevolgen van Hand-arm trillingen bij mensen.

Vermindering rendement

 • Vermindering nauwkeurigheid
 • Vermoeidheid
 • Kou gevoeligheid
 • Dood gevoel in hand
 • Langdurig zieke werknemer

Algemene uitleg van wat u wilt weten over trillingen

image011

Symptomen

 • Klachten zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen en blindheid zijn bekende gevolgen van het blootstellen van personen aan trillingen.
 • Een ander gevolg is het ontstaan van verzakkingen van allerlei organen, vooral in de romp met daaruit voortvloeiende ongemakken.
 • Storingen in de bloedsomloop zijn heel bekende gevolgen van trillingen.
 • Allerlei afwijkingen in het geraamte kunnen door trillingen worden veroorzaakt.
 • Zo kan de kraakbeen belegging van de wrijvingsvlakken van de gewrichten sterk afslijten en daarmee vergroeiingen en artritis ontstaan.

Vooral bij hand-arm trillingen is dit verschijnsel belangrijk.
Hier kunnen dode vingers, gangreen en zelfs afsterven van de vingers uit voortkomen.
Ook veel voorkomend is het krijgen van pijn en problemen in de onderrug bij langdurige trillingen van meer dan 0,5 msec2.

IMAGE071 image011

WAO Instroom vermindering

Langer gezond door geregistreerde blootstelling aan trilling. Wij registreren de hoeveelheid trilling waaraan een werknemer blootstaat. Deze hoeveelheid trilling wordt getoetst aan de bestaande norm “blootstelling aan trillingen” ISO 5349 – 2631.

De dosis wordt berekend voor een 8 uur werkdag. De maximale blootstellingduur (werktijd) aan de (trillende) machine wordt berekend naar de geldende normen. Het is niet altijd nodig om de trilling van een machine te verminderen, de tijd dat een persoon aan de machine werkt kan ook gereduceerd worden.

Met het bekend zijn van de blootstellingduur kunnen werknemers voor bepaalde tijden elders worden ingezet om tot een gezond en vol rendement te komen.

Wat zijn trillingen?

Een trilling is een heen en weergaande beweging van een object gemeten in tijd. Trillinghoogte wordt weergegeven in frequentie, het aantal bewegingen per sec, ook wel Herz genoemd. De trilling sterkte (amplitude) wordt gemeten in m/sec2. Trillingen versterken elkaar in de heen en weergaande beweging. Trillingen worden ook voortgeplant in lucht, dit heet geluid. Ook in water, staal en andere materialen worden trillingen voortgezet.

Trillingen brengen andere objecten in beweging. Het oor wordt geactiveerd door muziek. Onbalans in een wiel laat een auto trillen, naarmate de snelheid hoger wordt kunnen andere objecten gaan rammelen in de auto. Dit meerammelen van andere objecten wordt resonantie genoemd. De zangeres die met haar stem een glas kapot zingt versterkt de natuurlijke frequentie van het glas met haar stem tot het breekt.

Iedere machine en/of onderdeel heeft een eigen frequentie (trilling) die kan worden versterkt door andere onderdelen. Al onze organen hebben een eigen frequentie waarin ze gaan meerammelen of resoneren.

image002

Hoe gaan we om met trillingen?

We gebruiken dempers om een trilling te verminderen (absorberen).

 • Veren onder een auto
 • Rubber blokken onder motoren
 • Luchtbanden om de fiets
 • Langzamer rijden om de frequentie (Hertz) te verlagen
 • Toepassing van persoonlijke bescherming middelen.
Logo kathanger KATHANGER Personal Protective Equipment:
Persoonlijke beschermingsmiddelen-ergonomische hulpmiddelen, gespecialiseerd in handbescherming, rugbescherming, kniebescherming en zitbescherming. Groot assortiment trilling reducerende werkhandschoenen en elastische ruggordels-rugsteungordels.

 

 

We gaan naar een omgeving waar deze trillingen niet voorkomen.

Bij zeeziekte als we op de wal gaan staan is het gevoel direct beter.
Het uitzetten van een elektrische heggenschaar laat het verkrampte gevoel direct verminderen.
Een snelweg heeft minder trillingen als een B-weg.

Het verminderen van de blootstellingstijd.

 • Verbetering van het ontwerp van gereedschap om de trillingen te verminderen.
 • Goed onderhoud van het gereedschap voor maximale efficiëntie.
 • Regelmatige pauzes om de blootstelling tijd te verminderen.
 • Taken aanpassen waar mogelijk.
 • Warm houden van lichaam en handen.
 • Vasthouden aan regelgeving voor de maximale dagelijkse blootstelling aan trillingen.
 • Gebruik van beschermenden materialen, zoals Anti Vibratie handschoenen.
 • Analyse van de machine om de oorzaak van de trillingen te lokaliseren en verwijderen

Hoe meten we trillingen?

Met triaxiale trillingopnemers. We meten in de x, y, z. richting. x-y horizontaal, z verticaal. De trilling opname voor hand-arm trilling wordt anders beoordeeld dan lichaam trilling.

Lichaamtrilling wordt meer beïnvloed in de lage frequenties. De zijwaartse beweging wordt zwaarder (1,4 maal) meegewogen in de totale dosis.

De dagelijkse dosis wordt berekend en vergeleken met de ISO norm. De waarde en dosis van trillingmetingen wordt weergegeven in m/sec2 per dag.

Hoeveel trilling mogen we hebben?

Dit verschilt voor het lichaam.
Hand-arm trillingen 2.5 m/sec2 per dag van 8 uur, met een maximum van 5 m/sec2.

Werkdag in uren 16 8 4 2 1 0,5
Toegestaan gemiddeld
trillingniveau ISO 5349 (hand-arm)
2 2,5 4 5,6 8 11,2

Lichaam trillingen afhankelijk van welke richting de trilling met een maximum van 0,5 m/sec2 (actie waarde) en 1,15 m/sec2 (Grenswaarde) per 8 uur.

Regelgeving ?

Richtlijn 2002/44/EG van het Europees parlement en de raad van 25 juni 2002. Betreffende de minimum voorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG.

ISO 5349-1 ISO 5349-2 (2001) zijn de voorschriften voor voor het meten van handarm trillingen.
ISO 2631 (1997) zijn de voorschriften voor het meten van lichaamtrilling.
De uitgebreide regelgeving kunt u vinden onder NIEUWS – WETGEVING

Hoeveel trilling genereren machines?

Lichaamtrilling
Comfortgrens lichaamtrilling zit op 0,25 m/sec2, Actiegrens 0,5 m/sec2 per dag.

Richtwaarden voor trilling niveau’s Gem. en max. m/sec2 Vector som m/sec2
Laad en graaf machines 0,8 (1,9) 1,2
Wals 0,7 (1,5) 1,0
Dumper 1,2 (2,3) 1,6
Terrein heftruck 1,4 (2,3) 1,7
Tractor 0,8 (1,9) 1,1
Heftruck 1,0 (2,3) 1,4
Vrachtwagen 0,6 (1,1) 0,8
Bestelwagen 0,6 (0,7) 0,6
Torenkraan 0,3 (0,8) 0,5
Trilplaat 0,5 (1,0) 0,7

Handarm trillingen
(Max 10 m/sec2 17 min/dag) (2,5 m/sec2 / dag actiegrens)

Richtwaarden trilling niveau’s Gem.en max. m/sec2 Vector som m/sec2
Bosmaaier 5,0 (14) 8
Motorkettingzaag 10,0 (19) 20
Beton trilnaald 3,0 (4) 4
Boorhamer 11 (21) 14
Polijstmachine 4 (6) 4
Knabbelschaar 8 (17) 12
Klopboormachine 12 (32) 19
Slagmoersleutel 4 (17) 8
Nietpistool 16 (20) 17
Bik hamer 11 (29) 17
Heggenschaar 6,3
Flymo maaimachine 3,0
Kettingzaag 3,5-8
Luchtblazer 7,5
Kango hamer 4-15 afhankelijk van de maat
Eén assige trekker 3-6 afhankelijk van het werktuig

Wat kunnen we er aan doen?

We meten de hoeveelheid trilling.
Berekenen de dagelijkse dosis (i.v.m. de toegestane blootstellingduur)
Analyseren de oorzaak van de trilling (Analyse van de machine trilling)
Adviseren de mogelijkheden ter voorkoming van overmatige trilling.
Verminder blootstellingtijd, trajectverbetering (route), toerental verandering van de machine, verwijderen machine onbalans, ander gereedschap.

image001

 

Meten is weten,

gissen is missen.

 

 

Hoeveel voordeel?

 • Meer rendement.
 • Meer nauwkeurigheid.
 • Gemotiveerde medewerkers.
 • Minder ziekte verzuim door voorkomen/verminderen van trilling.
 • Status verhoging door extra zorg aan eigen personeel.
 • Geen schadevergoedingen achteraf.

Voorbeeld:
Werknemer kost € 30.000 op jaarbasis, bij ziekte moet een werknemer 2 jaar doorbetaald worden. Ook een plaatsvervanger kost € 30.000 op jaarbasis.
Totale kostenpost 70% van €60.000 = €42.000.